Hoe inschrijven?
Je kunt je inschrijven voor de Kastanjehof door het invullen en opsturen (via mail of post) van het inschrijfformulier. Dit formulier is verkrijgbaar als Word-document of als PDF-bestand.

Wie kan zich op dit moment inschrijven?

  • Mannen vanaf 22 jaar (met of zonder kinderen)
  • Vrouwen tot 45 jaar (met of zonder kinderen)
  • Stellen tot 45 jaar

Wat zijn de kosten voor het inschrijven?
Belangstellenden dienen zich door middel van een inschrijfformulier aan te melden bij de TWC. Het adres staat op het inschrijfformulier. Inschrijving kost 10 euro en dient overgemaakt te worden op IBAN NL52INGB0005962547 t.a.v. bewonersvereniging CWPK Nijmegen onder vermelding van “Inschrijfkosten”. Het is belangrijk om wijzigingen van persoonlijke gegevens door te geven aan zowel het secretariaat van de toewijzingscommissie als aan Entree.

Toewijzingsbeleid
De Kastanjehof heeft een eigen toewijzingsbeleid en selecteert zelf toekomstige bewoners. De toewijzingscommissie (TWC) hanteert hiervoor een wachtlijst. Je moet wel ingeschreven staan bij Entree, maar de wachttijd van Entree telt niet mee. Het toewijzingsbeleid is er op gericht een evenwichtige samenstelling van de Kastanjehof te bewerkstellingen.

Toewijzingsprocedure
Na je aanmelden via het inschrijfformulier gaat de toewijzingsprocedure als volgt. 

1) De toewijzingscommissie (TWC) nodigt je uit voor een informatiebijeenkomst. Dit is een bijeenkomst waarin je algemene informatie over Centraal Wonen Kastanjehof hoort, een rondleiding door het project krijgt en al je vragen kunt stellen.

2) Op basis van je motivatiebrief word je uitgenodigd voor een motivatiegesprek. Bij dit gesprek zijn drie leden van de Toewijzingscommissie aanwezig.

3) Na het selectiegesprek volgt al dan niet een plek op de plaatsingslijst.  De TWC bepaalt na het gesprek of je hierop wordt geplaatst om voor een woning in aanmerking te komen. Wie op de plaatsingslijst staat dient elk jaar in december zijn inschrijving opnieuw te bevestigen.

4) Bij het vrijkomen van een woning wijst de Toewijzingscommissie de woning toe aan iemand op de plaatsingslijst. De beoogde bewoner maakt kennis met het trappenhuis. Ook volgt er een bezwaarronde: bij zeer zwaarwegende argumenten kunnen bewoners van de Kastanjehof de toewijzing tegenhouden.

5) Definitieve toewijzing.

Meer informatie
Voor meer informatie over de aanmeldingsprocedure: stuur een bericht via het contactformulier naar de toewijzingscommissie.